Aanbod !

De training in de klas.

Een training voor de leerlingen én de leerkracht. Na deze les weten de leerlingen en de leerkracht precies hoe ze kunnen debatteren in de klas. In de groepen 6 ligt de nadruk op de moed om op te staan, argumenten te bedenken en te onderbouwen en op elkaar te reageren. In de groepen 7 en 8 wordt bovendien ook nog geleerd om een betoog te maken en het debat af te sluiten met een samenvattende conclusiefase. De leerkracht heeft na de training voldoende handvatten om de debatten in de klas goed te begeleiden. Met de gratis stellingen in de nieuwsbrief en op de site en de bijbehorende werkbladen kan de leerkracht regelmatig aan de slag. Debatteren geeft je leerlingen zelfvertrouwen, hun denken diepgang en zorgt dat ze willen leren. Met een debat na een les  begrijpend lezen en wereldoriëntatie verdiep je wat je leerlingen net hebben geleerd.

Training van ruim 2 uur  €250,- 

Leerkrachtentraining Level 1

Als leerkracht krijg je inzicht in de doelen waar je aan werkt als je debatteert en hoe je zorgt dat de doelen in de klas behaald worden. Je krijgt antwoord op vragen als: Hoe bouw je debatteren in de klas op, waar kun je het best mee beginnen en wat zijn logische volgende stappen? Hoe zorg je ervoor dat niet alleen verbaal sterke leerlingen aan het woord komen? Hoe begeleid je leerlingen die niets durven te zeggen tot een volgende stap? Je krijgt handvatten hoe je debatteren als middel in kunnen zetten in lessen die je toch al geeft. Debatteren om je lessen effectiever en je leerlingen gemotiveerder te maken. Je doet tijdens de training zelf ervaring op met debatteren.

Open inschrijving: €600,- per persoon, je mag gratis een collega meenemen.

Data schooljaar 2019/2020:

Woensdag 9 oktober 2019 14.30 uur tot 20.30 uur (inclusief maaltijd)
Woensdag 20 november 2019 14.30 uur tot 20.30 uur (inclusief maaltijd)
Woensdag 22 januari 2020 14.30 uur tot 20.30 uur (inclusief maaltijd)
Woensdag 18 maart 2020 14.30 uur tot 20.30 uur (inclusief maaltijd)
Woensdag 27 mei 2020 14.30 uur tot 20.30 uur (inclusief maaltijd)
Locatie in of rond Arnhem

Leerkrachtentraining Level 2

In de verdiepende leerkrachtentraining ga je verder op de specifieke vaardigheden die je traint met debatteren. Je leert herkennen wat een volgende stap is voor je leerlingen. We gaan in op de mogelijkheden om debatteren te implementeren in de bovenbouw van de school. Om dit goed toe te kunnen passen moet je al ervaring opgedaan hebben met debatteren in de klas en de starttraining hebben gevolgd.

Open inschrijving: €600,- per persoon, je mag gratis een collega meenemen.

Data schooljaar 2019/2020:

Woensdag 30 oktober 2019 14.30 uur tot 20.30 uur (inclusief maaltijd)
Woensdag 27 november 2019 14.30 uur tot 20.30 uur (inclusief maaltijd)
Woensdag 29 januari 2020 14.30 uur tot 20.30 uur (inclusief maaltijd)
Woensdag 25 maart 2020 14.30 uur tot 20.30 uur (inclusief maaltijd)
Woensdag 3 juni 2020 14.30 uur tot 20.30 uur (inclusief maaltijd)
Locatie in of rond Arnhem

Co-teaching en begeleiding op de werkvloer

Jij geeft de debatles alleen of samen met mij. Ik spring in als de jij er om vraagt of vul je tijdens de les aan. De les wordt met jou nabesproken, wat ging er goed, waar heb je nog vragen over? Deze coaching op de werkvloer kan meerdere keren plaatsvinden.

Per uur €100,-

Het schooltoernooi

Meer informatie of heb je nog vragen?